Výroční schůze 2020

23.03.2020 13:03

Letošní Výroční schůze Zahrádkářů a Vodařů proběhne po uplynutí Koronavirové krize z důvodu průběhu nouzového stavu v našem státu. Prosím sledujte tyto stránky pro získání aktuálních informací.

Připomínáme, že na poslední Schůzi bylo sděleno rozhodnutí ČZS, že od začátku roku 2020 se zvýší členské příspěvky na 150,- Kč. Dále připomínáme, že pravidelné placení známek je základní podmínkou pro zachování členství v ZOČZS. Proto prosíme všechny, kteří chtějí být stále členy Zahrádkářů, změňte si své trvalé příkazy na tuto částku.

Překontrolujte stále platný bankovní účet 266 468 970/0300. Variabilní symbol zapisujte číslo Vašeho pozemku z Katastru nemovitostí (celé bez lomítka, např. 41311).

Pozvánka bude každému doručena emailem, SMS, či poštou. Schůze bude mimořádně důležitá z důvodu možného zachování správy hlavního vodovodního řadu a vrácení přeplatků. ( Dohoda o správě končí na jaře 2021 ).

Výbor ČZS Zlatý kopec, Zdiby