plČlenství

Podmínkou zachování členství v organizaci je zaplacení ročního příspěvku. Dle Stanov ČZS nezaplacením tohoto příspěvku po roce končí členství. Pro zjednodušení placení příspěvků je zřízen účet u Poštovní spořitelny číslo: 266468970/0300  jako variabilní číslo použijte katastrání číslo svého pozemku bez lomítka. Bližší informace p. Leška tel.608828323

Povolení k připojení k vodovodního řadu

Platba 62.000,-Kč za připojení k vodovodního řadu je možno zaplatit na bankovní účet u Poštovní spořitelny číslo: 236853974/0300, jako variabilní symbol použijte katestrální číslo svého pozemku bez lomítka. Do poznámka zapište své jméno. Tento účet je pouze pro účely vodovodu a neslouží k placení Zahrádkářských známek. Děkuji.