Členská Schůze 2020

Vážení zahrádkáři,
 
Sdělujeme Vám, že nadešel čas na svolání členské schůze zahrádkářů a vodařů.
Vzhledem k nouzovému stavu, který stále trvá Vás budeme informovat o bodech jednání 
pomocí e-mailu a SMS.
 
1.  Zahrádkářský příspěvek je od roku 2020 zvýšen na 150,-  Kč za rok.
   
    -  Příspěvek plaťte na účet č. 266 468 970 / 0300. 
    -  Termín pro zaplacení za tento rok je do konce května 2020, pokud nebude členský příspěvek  v tomto     
        termínu zaplacen, členství bude zrušeno.
 
2.  Prodloužení smlouvy s VKM ( Vodárny Kladno-Mělník) na dalších 5 let.
  
    -  Případné připomínky které se týkají prodloužení zašlete na e-mail: zahradkarizlatykopec@seznam.cz 
    -  Od 1.1.2021 bude poplatek za připojení k hlavnímu vodovodnímu řadu navýšen. 
       Do 31.12.2020 zůstává poplatek 62.000,- Kč.
 
4.  Chceme znovu upozornit OÚ Zdiby na katastrofální stav zdejších komunikací ( úrazy chodců, 
     poškození vozidel )
 
5.  Projednáme s OÚ Zdiby další investice k dokončení hřiště - dodělat zachytávací sítě, prostor za cvičnou
     tenisovou stěnou atd.
 
6.  Výboru byla podána žádost K.Lešky ohledně pronájmu pozemku p.č. 413/149 (Moštárna) za
     účelem uložení pracovního náčiní atd. potřebného k údržbě lesa, hřiště a okolí v rámci smlouvy, kterou 
     má uzavřenou s OÚ Zdiby. Na své náklady bude pozemek udržovat a platit pozemkovou daň.
     Žádosti bylo vyhověno.
 
  
Přejeme Vám všem ať toto období v pohodě a ve zdraví zvládáte a příště ať se všichni sejdeme  
v lepších časech..
 
 
Za výbor:  J.Ráž, K.Leška