Schůze

Členská schůze 2024

03.05.2024 14:52
zápis členská schůze 4-2024.pdf (24601)
Celý článek

Členská schůze 2023

12.10.2023 09:39
Zápis ze schůze zahrádkářů dne 7. 10. 2023   Účast: 12 členů Zapisovatelka: M. Rážová Skrutátoři: pí. Bláhová a pí. Prokopová   Předseda pan Leška informoval o důvodech zvýšení poplatku zahrádkářům ze 150,- Kč na 300,- Kč od roku 2024. Odsouhlaseno všemi...
Celý článek

Členská schůze 2022

28.11.2022 23:27
Z á p i s Výroční schůze zahrádkářů Zlatý kopec konané dne 5. 11. 2022   Účast: 11 členů Zapisovatelka: M. Rážová Volba nového výboru – 100% počtem přítomných byl zvolen nový výbor: Předseda – K. Leška Hospodář – P. Slavík Kontrolní komise – O. Drahošová Správce webu - L....
Celý článek