Členská schůze 2019

Zápis ze schůze ZO ČZS Zlatý kopec – Zdiby konané dne 18.5.2019

Přítomno: 21 členů

Omluveno: 3

 

Schůzi zahájil předseda p. Ráž. Poté hned na úvod informoval místopředseda p. Leška o úklidové neděli a zároveň o otevření sběrného dvora.

Dále bylo oznámeno, že se zvyšují příspěvky členů na 150,- Kč a to od roku 2020. Následně bylo konstatováno, že o hřiště se obec přestala starat, což zamezuje jeho užívání dle podmínek domluvených obcí.

Požadavek na obci.

Zbývá dodělat:

 1. Drenáž k odvodění okolí hřiště
 2. Postavení tréninkové stěny na tenis, na kterou jsou již připraveny základy
 3. Instalace sítě k zachytávání míčů na již připravené sloupy. Dále hrací sítě
 4. Opravit střechu altánku
 5. Koupit rovnací hrablo plochy
 6. Průběžně udržovat celý objekt v použitelném stavu (sekání trávy a pod. nutné)

Upravené okolí hřiště osejeme travou na vlastní náklady (zajistí pan Leška)

 

Dále bylo na schůzi konstatováno, že je třeba doplnit dopravní značení obcí:

 1. Označit dopravními značkami Obytná zóna IP 27 (3 ks)
 2. Doplnit dopravní zrcadla – křižovatek ul. Dolní - Zlatý kopec a ul. Střední – Sluneční
 3. Zneprůjezdnit část ul. Horní – mezi ul. Zlatý kopec – Větrná (hrozí utržení komunikace do spodních pozemků)
 4. Posunutí kontejnerů v Teletníku v ul. Přemyšlenská (omezení průchodu vozíčkářů)
 5. Do budoucna čistit zastávky autobusů od sněhu (e + d je požadavek vozíčkářky pí. Bláhové)
 6. Je třeba dokončit osvětlení Zl.Kopec – Stinná, a to kvůli ochraně nadzemního hydrantu.

 

Informace o výstavbě kanalizace podal pan Leška a pan Slavík s odkazem na webstránky Obce – sekce Investice.

 

Revizní zprávu přečetla předsedkyně Kontrolní komise pí. Drahošová.

Konečný stav financí:

 • na účtu zahrádkářů ke dni 31. 3. 2019 = 81.255,44 Kč
 • hotovostní pokladny ke dni 31. 3. 2019 = 8.752,- Kč
 • na účtu vodařů kedni 31.3.2019   = 260.015,76 Kč

 

Schůze skončila všeobecnou dikusí, škoda, že se nedostavil na pozvání nikdo z vedení obce.

 

Dne 5. 6. 2019

Za výbor

předseda J. Ráž

místopředseda K. Leška

zahradkarizlatykopec@seznam.cz