Les Zlatý kopec

Vyřizuje: Ing.Jiří Žáček

Datum: 22.7.2016

Věc: Záchrana lesa

Vážení občané,

 

Rád bych vám oznámil, že obec zakoupila kácením ohroženou část lesa u Zlatého kopce a zabránila tak jeho vymizení. Následně se chystáme provést vyklizení černé skládky, na kterou již máme získanou dotaci, úklid lesa, prohlídku a nutné vyčištění dřevin dendrologem. Ve spolupráci s vámi bychom mohli les upravit do podoby, kterou sami navrhnete, a to zkreslením vašich návrhů architektem, a žádostí o dotaci na tuto úpravu. Je možné zde   umístit i nějaké jednoduché dřevěné tělocvičné prvky, zřídit klidové koutky pro nejmenší, zkulturnit jezírko, apod.

Chtěl bych vás proto požádat o zaslání vašich nápadů a námětů na moji adresu zacek@obeczdiby.cz . Společnou brigádu a první seznámení se zpracovanými vašimi návrhy bych rád uskutečnil v říjnu 2016 u ohně s buřty a občerstvením.

Těším se na vaše náměty a přeji hezký konec prázdnin 

 

 

                                                                                              Jiří Žáček

                                                                                               místostarosta