Členská schůze 2022

28.11.2022 23:27

Z á p i s

Výroční schůze zahrádkářů Zlatý kopec konané dne 5. 11. 2022

 

Účast: 11 členů

Zapisovatelka: M. Rážová

  1. Volba nového výboru – 100% počtem přítomných byl zvolen nový výbor:

Předseda – K. Leška

Hospodář – P. Slavík

Kontrolní komise – O. Drahošová

Správce webu - L. Dudlíček

 

  1. Informace o placení zahr. příspěvku 150,- Kč ročně. Peníze posílat na účet 266468970/0300    var. symbol je č. katastru bez lomítka. Do konce února roku 2023. Známky byly rozdány zúčastněným členům ZO.

 

  1. Byl schválen návrh o znovu napsání otevřeného dopisu starostce. Upozornit opět  O.Ú. Zdiby  na nevyhovující stav  komunikací, osazení chybějících značek (obytná zóna IP27, 3ks), dokončit zavedení veřejného osvětlení. Tam kde chybí nainstalovat zrcadla. Bezpečnost našich občanů by měla být prioritou. Pokud máte ještě další návrhy budeme rádi sdělíte - li je na zahradkarizlatykopec@seznam.cz

 

  1. Bylo projednáno, že z účtu - vodovod bude poukázána poměrná částka jednotlivým investorům hlavního řadu na Bankovní účty, které máme zaevidované od minulého vyúčtování. Povinností, každého člena je nahlásit změnu č. účtu!  Jinak se odesílání bude komplikovat a tím prodlužovat a to nikdo z nás nechce.

 

  1. Diskuse: návrh o rozšíření web. str. pro členy ZO  - zajistí Dudlíček

 

  1. Upozornění majitelům pozemků na odstranění  přesahujících  větví přes ploty je omezen průjezd popelářů, sanitek atd. naší lokalitou. Hrozí poškození vozidel.

 

 

Za výbor ZO ČZS Zlatý kopec   předseda  Karel  Leška