Členská schůze říjen 2023

18.09.2023 10:19
Vážení zahrádkáři,
 
Zveme Vás na  členskou schůzi ZO ČSZ Zlatý kopec dne 7.10.2023 v 10.00hod, která se bude  konat v Komunitním centru Zdiby ( knihovna).
 
Program schůze: 1. Zahájení
 
                             2. Zvolení zapisovatele
 
                             3.Zvolení skrutátorů 
 
                             4.Informace ohledně placení příspěvků na rok 2023                       
                             5. Zpráva revizní komise o hospodaření ZO
                             6..Rozdání známek
 
                             7.Diskuse
 
                             8.Ukončení schůze
.
 
 
Za ZO ČSZ Zlatý kopec:  předseda--Leška Karel
 
                                         zástupce--Dudlíček Lukáš
 
                                         hospodář--Slavík Petr
 
                                        kontrolní komise--Drahošová Oldřiška