Obnova povrchu komunikace

20.10.2023 09:14

Vážení spoluobčané,

v termínu od 23. října do 20. prosince 2023 bude realizována obnova povrchu
komunikace Zlatý kopec v úseku Polední – Dlouhá.

Zhotovitel: POHL a.s.
Stavbyvedoucí: Ing. Jindřich Bareš, tel. 602 349 520

Práce budou probíhat v pracovní dny od 8:00 do 16:30, mimo tuto dobu bude
zpravidla možné pro obyvatele opravovaného úseku s opatrností projet na vlastní
nebezpečí.

 

Další informace naleznete na webu obce.