Otevřený dopis paní starostce OÚ Zdiby

23.06.2021 14:37

 

Obecní úřad Zdiby

K rukám pí starostky

Průběžná 11

250 66 Zdiby

 

Věc: Otevřený dopis - první výzva k odstranění nedostatků vyplývajících ze Smlouvy o výpůjčce pozemku č.83/8 a opravu místních komunikací

 

                                                                                                           Praha, 23. 6. 2021

Paní starostko,

 

předvolební sliby se mají plnit, slibovala jste, že budete starostkou všech občanů obce Zdiby.

1. K obci Zdiby patří i lokalita Zlatý kopec, která byla založena v 50tých letech minulého století.

Od té doby jsme vždy úzce spolupracovali s obcí.

Na základě této spolupráce byla sepsána z dobré vůle dne 24.5.2018 „Smlouva o výpůjčce nemovitosti“,  která se týká pozemku parc. číslo 83/8.

Bohužel došlo k neplnění smluvních podmínek, které jsou předmětem této smlouvy a to ze strany obce.

          Z této smlouvy vyplývá, že obec je povinna ve spolupráci se ZO ČSZO Zlatý kopec tento pozemek udržovat ve funkčním stavu, např. sekání trávy, aby se zabránilo výskytu klíšťat nebo pravidelný úklid.

Z jakého důvodu obec toto neplní a se ZO ČSZO Zlatý kopec nekomunikuje?

2. Dne 5.6.2019 se konala schůze ZO ČSZO Zlatý kopec, na kterou byl pozván i zástupce obce, bohužel se nikdo z obce nedostavil.

          Na této schůzi byly vzneseny další požadavky na obec a to např. umístění dopravního značení o omezení rychlosti, umístění zrcadel na křižovatky, dokončení veřejného osvětlení v celé oblasti Zlatý kopec - stará zástavba.

Zápis z této schůze vám byl doručen mailovou poštou dne 12.6.2019.

          Bohužel opět bez jakékoliv zpětné vazby.

3. Dále vás chceme důrazně upozornit, že při výstavbě kanalizace v oblasti Zlatý kopec došlo k totální devastacinámi vybudovaných komunikací. Tyto komunikace jsou nyní v havarijním stavu a dochází k poškození motorových vozidel a také k úrazům chodců.

          Žádáme od vás konkrétní informace o tom, kdo převzal od stavební firmy po dokončení výstavby kanalizace všechny komunikace, které byly dotčené touto výstavbou. Protože tyto komunikace dosud nebyly uvedeny do původního stavu.

          Důrazně žádáme o urychlenou nápravu a sdělení termínu dokončení.

 

                                                                                            Za Z0 ČSZO Zlatý Kopec

                                                                                           Zelenohorská 507/15

                                                                                           181 00 Praha 8

S pozdravem

                                                                                            Předseda – Jaroslav Ráž